ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Ο.Α.Κ.Α: ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

007


Περιγραφή Έργου

 

Η μελέτη περιλαμβάνει όλους τους χώρους του Ο.Α.Κ.Α. που βρίσκονται κάτω από τις κερκίδες, όπως επίσης και το κτίριο του Doping Control.

 

Οι διάφοροι χώροι του Ο.Α.Κ.Α. είναι τοποθετημένοι σε δύο επίπεδα (Ισόγειο – Α΄ Όροφος)

 

1. Ισόγειο

 

Στο ισόγειο συνολικού εμβαδού 21000 m2 περίπου έχουν τοποθετηθεί οι παρακάτω χώροι:

 

- Χώροι για δημοσιογράφους και πρακτορεία

- Ιατρεία

- Γραφεία

- Χώροι συγκέντρωσης κοινού

- Αποθήκες

- Η/Μ χώροι

2. Α΄ Όροφος

 

Στον όροφο συνολικού εμβαδού 11000 m2 περίπου έχουν τοποθετηθεί οι παρακάτω χώροι:

 

- Σαλόνι VIP’s

- Χώροι δημοσιογράφων

- Αποδυτήρια

- Αίθουσα ανάπαυσης αθλητών

- Γραφεία.

 3. Κτίριο
Doping Control

 

Το κτίριο του Doping Control είναι ένα διώροφο κτίσμα συνολικού εμβαδού 1800 m2 και περιλαμβάνει:

 

Υπόγειο μέσα στο οποίο έχουν τοποθετηθεί :

- Η/Μ χώροι

- Ψυκτικοί θάλαμοι

- Αρχείο

- Αποθήκες

Α΄ Όροφο, ο οποίος περιλαμβάνει:

- Εργαστήρια

- Γραφεία

- ΕστιατόριοΙσόγειο, εντός του οποίου στεγάζονται οι παρακάτω χώροι:

- Γραφεία

- Χώρος οργάνων

- Δωμάτιο ελέγχου

- Πλυντήριο

- Προετοιμασία δειγμάτων

- Αιμοληψία

- Δείγματα

- Αποδυτήρια