ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 005

 Περιγραφή Έργου

 

Το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καβάλας δυναμικότητας 374 κλινών καταλαμβάνει μία επιφάνεια 30 στρεμμάτων, με συνολική επιφά-
νεια κτιρίου 37000 m2 με συνολικό όγκο 180000 m3 περίπου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Το Νοσοκομείο Καβάλας περιλαμβάνει τα πιο κάτω τμήματα:

 

 • Χειρουργεία
 • Μαιευτήριο
 • Εξωτερικά ιατρεία
 • Διαγνωστικά Εργαστήρια
 • Τεχνητό Νεφρό
 • Κεντρικής Αποστείρωσης
 • Ακτινολογικά Εργαστήρια
 • Μικροβιολογικά Εργαστήρια
 • Ακτινοδιαγνωστικό με Αξονικό Τομογράφο
 • Επειγόντων Περιστατικών
 • Κοινωνικής Ιατρικής
 • Πυρηνικής Ιατρικής (Τμήμα Ραδιοϊσοτόπων)
 • Τμήμα Φυσικής Ιατρικής
 • Αιμοδοσίας - Τράπεζα Αίματος
 • Ενδοσκοπήσεων
 • Γραφεία διοίκησης
 • Πλυντήρια – Κουζίνα
 • Φαρμακείο

 


Στο Νοσοκομείο περιλαμβάνονται επίσης οι παρακάτω κλινικές (Νοσηλευτικές μονάδες):

 • Χειρουργικές
 • Μαιευτική και Γυναικολογική
 • Παθολογικές
 • Παιδιατρική
 • Ψυχιατρική Νοσηλευτική Μονάδα
 • Ακτινοθεραπείας
 • Μεσογειακής Αναιμίας
 • Τεχνητού Νεφρού & Περιτονικής Κάθαρσης
 • Εντατική Νεογνών
 • Εντατικής Παρακολούθησης και Θεραπείας
 • Βραχεία Νοσηλεία
 • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

 

 

Μορφολογικά ξεχωρίζουν τρεις βασικοί όγκοι, ένας πενταόροφος σε σχήμα σταυρού, ένας τριώροφος ρομβοειδής με εσωτερικό αίθριο και ένας ισόγειος.

 

Στο πενταόροφο τμήμα κατανέμονται κυρίως οι Νοσηλευτικές Κλίνες του Νοσοκομείου:

 

Χειρουργικός και Παθολογικός Τομέας

252 κλίνες

Γυναικολογικός και Μαιευτικός Τομέα

32 κλίνες

Παιδιατρικός και Βρεφών

20 κλίνες

Τεχνητός Νεφρός

17 κλίνες

Βραχεία και ημερήσια νοσηλεία

16 κλίνες

Μεσογειακή Αναιμία

6 κλίνες.

 


Στο τριώροφο τμήμα κατανέμονται οι λειτουργικές ενότητες:

 

Εξωτερικών Ιατρείων

Επειγόντων Περιστατικών

Απεικονιστικών και Διαγνωστικών Εργαστηρίων

Χειρουργείων με 6 χειρουργικές αίθουσες.

Εντατικής Θεραπείας 12 κλινών – θέσεων

 

Στο ισόγειο τμήμα στεγάζεται η Ψυχιατρική Νοσηλευτική Μονάδα με 19 κλίνες και στα υπόγεια των ανωτέρω κτιρίων στεγάζονται χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, χώροι αποθηκών καθώς και οι ενότητες των μαγειρείων και εστιατορίου, των πλυντηρίων κλπ.