ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΩΝ ΣΠΑΤΩΝ (HANGAR)

008

Περιγραφή Έργου

 

Με την εγκατάσταση του Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας
στα Σπάτα μεταφέρθηκαν και οι Εγκαταστάσεις της Ολυμπιακής Αεροπορίας στο νέο Αεροδρόμιο.

 

Κύριο τμήμα των μεταφερόμενων εγκαταστάσεων αποτελούν οι Εγκαταστάσεις Συντήρησης και Επισκευής των Αεροσκαφών.

 

Οι Εγκαταστάσεις Συντήρησης και Επισκευής των Αεροσκαφών αποτελούνται από δύο συνεχόμενους χώρους υποστέγων, τα Συνεργεία Συντήρησης / Επισκευής Αεροπορικού Υλικού, τα γραφεία και τις Αποθήκες, συνολικής μικτής επιφάνειας 73.000m2.

 

Στις νέες εγκαταστάσεις περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός λειτουργιών υποστήριξης, συνεργείων και γραφείων, που έχουν ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και παραπέρα διεύρυνση των δραστηριοτήτων συντήρησης αεροσκαφών.Σ΄ αυτές περιλαμβάνονται και οι παρακάτω:

 • Κεντρικό Μηχανοστάσιο – Ηλεκτροστάσια
 • Συνεργεία Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Αποθηκευτικοί Χώροι
 • Υδραυλικά Δοκιμαστήρια και Κονσόλες Ελέγχου
 • Αποθήκες (Προμήθεια Υλικών)
 • Συνεργεία Υποστήριξης Συντήρησης / Επισκευής Αεροσκαφών και Συνεργεία
 • Συντήρησης / Επισκευής / Ελέγχου Αεροπορικών Μονάδων:
 • Συνεργείο Επισκευής Συστημάτων Προσγείωσης
 • Συνεργεία Επισκευής / Ελέγχου των επιμέρους Μονάδων των συστημάτων Υδραυλικής Ισχύος, Καυσίμου και Αέρα Αεροσκαφών.
 • Συνεργείο Επισκευής Σωστικών Μέσων
 • Μηχανουργείο
 • Συνεργείο Επισκευής Κινητήρων
 • Επιμεταλλώσεις
 
 • Συνεργείο Επικαλύψεων Μεταλλικών Επιφανειών με Πλάσμα
 • Μεταλλογραφικό και Χημικό Εργαστήριο
 • Εργαστήριο Ελέγχου με τη μέθοδο (i) Μαγνητικών Σωματιδίων , (ii) Διεισδυτικού Υγρού (Β΄ Τμήμα του Εργαστηρίου NDT)
 • Ελασματουργείο - Συνεργεία Επισκευής / Ελέγχου των επιμέρους μονάδων των ηλεκτρικών συστημάτων / Συστημάτων Ελέγχου / Συστημάτων Επικοινωνιών – Ναυσιπλοϊας Αεροσκαφών και των Αεροπορικών   Οργάνων
 • Συνεργείο Επισκευής Παραθύρων Αεροσκαφών - Εργαστήριο Μη καταστροφικών Ελέγχων (Α΄ Τμήμα του Εργαστηρίου NDT)
 • Συνεργεία Επισκευής Εσωτερικού Καμπίνας Αεροσκαφών
 • Συνεργείο Επισκευής Ταπετσαριών Καμπίνας
 • Εργαστήριο Διακριβώσεων
 • Συνεργείο Καθαρισμού Εξαρτημάτων Αεροσκαφών
 • Χρωστήριο Εξαρτημάτων Αεροσκαφών