004

Το συγκρότημα του νοσοκομείου αναπτύσσεται σε 3 γραμμικά κτίρια, τα οποία αποτελούνται συνολικά από 11 κτιριακά τμήματα (μονώροφα έως εξαόροφα) και ένα μονώροφο κτίριο (Ψυχιατρική Μονάδα) στο ΝΔ άκρο του συγκροτήματος.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής καταλαμβάνει μία επιφάνεια 195 στρεμμάτων στο Χαϊδάρι. Το εμβαδόν του κτιρίου ανέρχεται σε 76101 m2 και έχει δυναμικότητα 735 κλινών.


Το Νοσοκομείο περιλαμβάνει τα πιο κάτω λειτουργικά τμήματα:

 • Χειρουργεία
 • Μαιευτήριο
 • Εξωτερικά ιατρεία
 • Τεχνητό Νεφρό
 • Κεντρικής Αποστείρωσης
 • Ακτινολογικά Εργαστήρια
 • Μικροβιολογικά Εργαστήρια
 • Τμήμα Ακτινογραφίας - Αξονικού Τομογράφου
 • Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας
 • Επειγόντων Περιστατικών
 • Βιοϊατρικής και Κοινωνικής Ιατρικής
 • Πυρηνικής Ιατρικής
 • Φυσικής Ιατρικής
 • Τράπεζα Αίματος
 • Τμήμα Πειραματόζωων
 • Ενδοσκοπήσεων
 • Γραφεία Διοίκησης
 • Αμφιθέατρο
 • Πλυντήρια - Κουζίνα


Στο Νοσοκομείο περιλαμβάνονται, επίσης, οι παρακάτω κλινικές (Νοσηλευτικές μονάδες):

 • Χειρουργικές
 • Μαιευτική και Γυναικολογική
 • Παθολογικές
 • Παιδιατρική
 • Καρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης
 • Καρδιολογική
 • Καρδιοχειρουργική
 • Ακτινοθεραπείας
 • Μεσογειακής Αναιμίας
 • AIDS
 • Εγκαυμάτων
 • Νοσηλευτική μονάδα LUX
 • Τεχνητού Νεφρού & Περιτονικής Κάθαρσης
 • Τεχνητής Γονιμοποίησης
 • Βρεφών και Προώρων
 • Εντατικής Παρακολούθησης και Θεραπείας
 • Αιμοδοσίας
 • Βραχεία Νοσηλεία
 • Μονάδα Εμφραγμάτων
 • Ψυχιατρική
 • Μονάδα πρώτων βοηθειών


Οι κλίνες κατανέμονται ως εξής:

Νοσηλευτικές Μονάδες (Ν.Μ.) Χειρουργικού Τομέα

268 κλίνες

Ν.Μ. Καρδιοχειρουργικού Τομέα

32 κλίνες

Καρδιοχειρουργική Μ.Ε.Π. (Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης)

10 κλίνες

Ν.Μ. Παθολογικού Τομέα

136 κλίνες

Ν.Μ. Καρδιολογικού Τομέα

36 κλίνες

Μαιευτική Ν.Μ.

40 κλίνες

Ειδική Μονάδα Τεχνητής Γονιμοποίησης

10 κλίνες

Παιδιατρική Ν.Μ.

38 κλίνες

Τμήμα βρεφών και προώρων

12 κλίνες

Ν.Μ. Πολυτελείας

15 κλίνες

Μονάδα Aids

8 κλίνες

Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας

12 κλίνες

Μονάδα Εμφραγμάτων

9 κλίνες

Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας

18 κλίνες

Ψυχιατρική Ν.Μ.

22 κλίνες

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

20 κλίνες

Τεχνητός Νεφρός

14 κλίνες

Περιτοναϊκή Κάθαρση

4 κλίνες

Μονάδα Ατυχημάτων

8 κλίνες

Ειδική Μονάδα Εγκαυμάτων

4 κλίνες

Ν.Μ. Ακτινοθεραπείας

9 κλίνες


Στον περιβάλλοντα χώρο έχουν διαμορφωθεί 723 θέσεις στάθμευσης και ένα ελικοδρόμιο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ