ΔΗΜΟΣΙΟ

bull01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
bull01 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΕΠΑ)
bull01 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
bull01 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
bull01 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
bull02 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Y.Y.K.A))
bull01 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

bull01 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
bull01 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
bull01 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
bull01 ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
bull01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
bull02 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
bull01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

bull01 ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
bull01 IMPREGILO S.p.A
bull01 J&P – ΑΒΑΞ Α.Ε.
bull01 LDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
bull01 P.&C. DEVELOPMENT S.A.
bull01 ΑΕΓΕΚ
bull01 ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β.
bull01 ΑΛΤΕΚ Α.Ε.
bull01 ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε
bull01 ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.
bull01 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
bull01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε – ΤΕΒ Α.Ε.)
bull01 ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.
bull01 ΕΡΓΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
bull01 ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ
bull01 ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.
bull01 ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε.
bull01 ΕΤΕΘ Α.Ε


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

bull01 ΖΕΥΣ Α.Τ.Ε.
bull01 ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.
bull01 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ
bull01 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Ε.Π.Ε.
bull01 ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.
bull01 Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε.
bull01 ΜΕΛΚΑ Α.Ε.
bull01 ΜΕΤΡΟΝ ATENE
bull01 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
bull01 ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε
bull01 ΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.
bull01 Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.
bull01 ΤΕΡΝΑ A.E.
bull01 ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ
bull01 ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.
bull01 ΧΕΛΜΟΣ Α.Τ.Ε.
bull01
ΔΗΜ – ΕΡ Α.Ε.ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ

bull01 ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

bull01 ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
bull01 ΕΥΔΕ ΟΕ 2004
bull01 ΟΣΕ Α.Ε.


ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

bull01 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
bull02 ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Α.Ε.Ν.Α.Κ. Α.Ε.)
bull01 ATHENS BADMINTON CULTURAL DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ
bull02 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
bull01 ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗ
bull01 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ)
bull01 MEDICAL PRODUCTS S.A.
bull01 SOCIETE FRANCAISE D’ EQUIPMENT HOSPITALIER S.A.