ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ:

bull01 Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων bull01 Ενεργειακές Μελέτες
bull01 Μελέτη σκοπιμότητας bull01 Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
bull01 Προκαταρκτικές μελέτες, Προμελέτες bull01 Βιομηχανικές Μελέτες
bull01 Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής bull01 Επίβλεψη κατασκευής έργων – Ποιοτικός έλεγχος
bull01 Προμετρήσεις - Κοστολόγηση έργου bull01 Θέση σε λειτουργία και παραλαβή έργουΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ:

bull01 Κλιματισμός
bull01 Ιατρικά αέρια (Ο2 – V – Ν2Ο – Πεπιεσμένος αέρας – Απόρριψη αναισθητικών αερίων)
bull01 Υδραυλικά bull01 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
bull01 Πυρασφάλεια bull01 Αυτοματισμός κτιρίου
bull01 Ηλεκτρικά (Ισχυρά και Ασθενή) bull01 Βιομηχανικά δίκτυα (ατμός, πεπιεσμένος αέρας, βιομηχανική ψύξη κλπ)
bull01 Ανελκυστήρες bull01 Ειδικές εγκαταστάσεις (μεταφορικές ταινίες, ψυκτικοί θάλαμοι κλπ)
bull01 Αντικεραυνική προστασία - Γειώσεις bull01 Ειδικοί εξοπλισμοί (πλυντήρια, μαγειρεία, αποστείρωση, απολύμανση κλπ)
bull01 Συστήματα ασφαλείας  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ


Η παρουσία της στον τομέα εκπόνησης ηλεκτρομηχανολογικών μελετών αφορά πλήθος έργων διαφόρων λειτουργικών απαιτήσεων όπως:

bull01 Αεροδρόμια bull01 Κτίρια γραφείων
bull01 Αθλητικές εγκαταστάσεις bull01 Νοσηλευτικά ιδρύματα - εργαστήρια
bull01 Βιομηχανικά κτίρια bull01 Ξενοδοχεία – Τουριστικές εγκαταστάσεις
bull01 Εκθεσιακά - Συνεδριακά – Πολιτιστικά κέντρα bull01 Οδικά έργα
bull01 Εμπορικά συγκροτήματα - κέντρα bull01 Σήραγγες
bull01 Εκπαιδευτικά κτίρια bull01 Στρατιωτικές εγκαταστάσεις